Model zoeken...

MIJN
VERKOOP

 • 0 items
 • € 0,00
 • hoe het werkt

  stap 1

  Heb jij een telefoon, tablet, laptop, console etc...
  zoek het op en bepaal de waarde. Interessant?

 • hoe het werkt

  stap 2

  Pak je telefoon (of apparaat) goed in, print en plak het ontvangen adreslabel en stuur het op!

 • hoe het werkt

  stap 3

  Zodra we de apparaten ontvangen/gecontroleerd hebben, maken wij het geld over op je rekening.

Algemene voorwaarden

WeBuyIt hanteert de onderstaande algemene voorwaarden, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij adviseren je deze goed door te lezen en uit te printen, zodat je deze altijd bij de hand kunt houden. Wij behouden ons het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen wanneer we dat noodzakelijk vinden, waardoor je hier op deze pagina de meest actuele versie kunt vinden.


1 Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jou als gebruiker, hierna te noemen 'verkoper', en WeBuyIt, hierna te noemen 'koper'.
1.2 We sluiten algemene voorwaarden van jou als verkoper nadrukkelijk uit, deze zijn niet van toepassing.
1.3 Alleen nadrukkelijke schriftelijke toestemming door de koper kan leiden tot uitzonderingen op deze algemene voorwaarden.


2 Verkoopovereenkomst

2.1 Het is alleen mogelijk een koopovereenkomst te sluiten voor telefoons of andere apparaten waarvoor er bij ons op de website een aanbieding aanwezig is.

2.2 Er is sprake van een koopovereenkomst op het moment dat wij het aanbod tot verkoop door de verkoper accepteren, of we de koopprijs aan jou als verkoper hebben voldaan.

2.3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon of het apparaat dat je aan ons wilt verkopen binnen 14 dagen tot onze beschikking staat.

2.4 Alle prijzen zoals we die noemen op www.webuyit.be zijn van toepassing op werkende mobiele telefoons en andere apparaten, inclusief een eventuele batterij en het batterijdeksel.

2.5 Mobiele telefoons en andere apparaten zijn 'werkend' op het moment dat we deze probleemloos in en uit kunnen schakelen, alle aanwezige functies normaal/zonder beperking werken, het beeldscherm werkt en onbeschadigd is, de apparaten geen zichtbare schade hebben aan de buitenkant en er aan de binnenkant geen sprake is van waterschade of andere niet-werkende onderdelen. Bovendien dienen alle apparaten volledig te zijn.
2.6 Apparaten die niet 'werkend' zijn kun je aanbieden tegen de prijzen zoals op de website aangeduid, voor 'niet werkende apparaten'. Telefoons en andere apparaten met waterschade hebben geen waarde.
2.7 Als verkoper dien je ons als koper alle informatie aan te bieden, die relevant is voor de werking en koopovereenkomst van je telefoon of andere apparaat.
2.8 Koper voert standaard een test uit met je aangeboden telefoon of apparaat. Blijkt hieruit dat er sprake is van afwijkingen ten opzichte van de informatie die je hebt opgegeven? Wij betalen dan het bedrag uit na verwerking op basis van de actuele staat. We kunnen je telefoon of apparaat onder geen beding aan je terugsturen.
2.9 Wij kopen geen gestolen telefoons of andere apparaten. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om na te gaan of de apparaten door de rechtmatige eigenaars worden aangeboden en zullen de koopovereenkomst ontbinden indien hier geen sprake van is.
2.10 Je dient je als koper kosteloos aan te melden op www.webuyit.be, om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om, zoals nader omschreven in ons privacybeleid.
2.11 Je kunt als minderjarige geen gebruik maken van onze diensten. Koper levert haar diensten uitsluitend aan rechtspersonen en natuurlijke personen die volledig bevoegd en handelsbekwaam zijn.
2.12 De prijzen van de overeenkomst blijven maximaal 14 dagen geldig, hierna zullen we opnieuw de prijs berekenen aan de op dat moment geldende prijzen.
2.13 Als koper behouden we ten alle tijden het recht om mobiele telefoons of andere apparaten te weigeren zonder opgaaf van reden.


3 Verzending en betaling
3.1 Je bent als verkoper verantwoordelijk voor de goede verzending van je mobiele telefoon of een ander apparaat. Zorg voor een degelijke verpakking, zodat er onderweg geen beschadigingen zullen ontstaan. Als koper aanvaarden we geen enkele verantwoordelijkheid voor de verzending.
3.2 Koper zal jou als verkoper de overeengekomen koopprijs uitbetalen op het moment dat we de telefoon of het apparaat als 'werkend' ontvangen, nadat de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden.
3.3 Koper zorgt binnen 5 werkdagen voor de betaling van de overeengekomen koopprijs, nadat de telefoon of het apparaat 'werkend' door ons is ontvangen.
3.4 De betaling van de koopprijs vindt plaats via overschrijving naar de bankrekening die door de verkoper is vermeld. Koper is nimmer aansprakelijk voor een te late betaling als gevolg van door verkoper opgegeven onjuiste gegevens.


4 Eigendomsoverdracht
4.1 Het eigendom van de telefoon of een ander apparaat gaat over op het moment van ontvangst door koper. Wij zijn als koper derhalve niet verantwoordelijk voor de verzending.
4.2 Je garandeert bij het aangaan van de koopovereenkomst dat je de rechtmatige eigenaar van de aangeboden telefoon of het apparaat bent, of dat je toestemming hebt om het eigendom aan ons over te dragen.
4.3 Als verkoper vrijwaar je de koper van alle verplichten en aanspraken naar derde partijen, met het oog op bestaande rechten op de mobiele telefoon of het apparaat.5. Persoonlijke gegevens en verplichtingen

5.1 Je zorgt er als verkoper zelf voor dat je een back-up maakt van eventuele foto's, gegevens, wachtwoorden en andere documenten. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of het gebruik van de beschikbare data. Door de telefoon of het apparaat op te sturen vrijwaar je ons als koper van alle vorderingen met betrekking tot het verlies van opgeslagen data.
5.2 Je verwijdert als verkoper de simkaart uit een telefoon en andere persoonlijke accessoires of toevoegingen uit andere apparaten. Eventuele aanwezige simkaart of andere niet-bruikbare onderdelen zullen we als koper professioneel laten vernietigen.
5.3 Koper neemt geen enkele verplichting over, zoals contracten met betrekking tot de mobiele telefoon. Ook betalingsachterstanden vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van ons als koper.
5.4 Als verkoper vrijwaar je de koper van elke mogelijke aanspraak op de mobiele telefoon of het apparaat door derden, op grond van eventuele bestaande overeenkomsten.


6 Slotbepalingen
6.1 De koopovereenkomst tussen jou als verkoper en wij als koper is onderworpen aan het Nederlands recht onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). De verkoop op afstand Regulations Act en de 14-dagen herroepingrecht voor de consument zijn hierdoor niet van toepassing.
6.2 Koper zal geen informatie delen met derden, en zal de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan voor de verkoop van het toestel gebruiken.

Informatie, die de koper van de verkoper opslaat, wordt voornamelijk voor de afwikkeling van de koopcontracten (oa. communicatie, levering en betaling) gebruikt en opgeslagen. Ten derde, wordt de verzonden informatie zonder toestemming voor de uitvoering van technische, logistieke of andere functies gebruikt die het de koper vergemakkelijken de contractuele verplichtingen na te komen.


De prijzen op deze website worden vermeld in euro's. Vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. WEBUYIT is niet verantwoordelijk voor zetfouten op de site

oudere versie (28-3-2016)
oudere versie (14-9-2015)